ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 28 กันยายน 2562

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (4 ข่าว)

 

สายน้ำวัฒนธรรม จัดต่อเนื่องครั้งที่5 - (มีภาพ)  
ข่าวสด (กรอบบ่าย) | 29 ก.ย. 2562 | หน้า 17 | PR Value THB  750,928.50

...กลางโค้งน้ำเจ้าพระยา จากสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน นำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่จะมาบรรเลงเพลงอันไพเราะ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ภายในงาน...

รายงาน: ส่องดาว-เดือน CIBA ก่อนก้าวสู่เวที'ดาว-เดือน'มธบ. - (มีภาพ)  
มติชน | 28 ก.ย. 2562 | หน้า 17 | PR Value THB  243,408.00

ผ่านมาไม่นานกับการประกวด Mr & Miss CIBA Beauty Contest 2019 เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยตัวแทนของคณะ ก้าวสู่การประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัยต่อไป CIBA คือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดสอน 8 หลักสูตร โดยผู้เข้าประกวดมาจาก 8 หลักสูตรดังกล่าว โดยผู้ได้รางวัลชนะเลิศดาว-เดือนปีนี้ ฝ่ายหญิงคือ น้องเชอร์รี่-น.ส.ชฎาภรณ์ ใจภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา...

คอลัมน์ อารยสถาปัตย์: กิจกรรมทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ชวนเยาวชนสร้างสรรค์สังคมเพื่อคนทั้งมวล - (มีภาพ)  
คม ชัด ลึก | 28 ก.ย. 2562 | หน้า 17 | PR Value THB  231,919.20

...เทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลก ล่าสุดในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมทูตอารย สถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ในหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากคณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่น อีกทั้งเยาวชน-นักศึกษา ยังมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน...

ภาพข่าว: ทดเวลาเจ็บ: นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต - (มีภาพ)  
สยามกีฬา | 28 ก.ย. 2562 | หน้า 14 | PR Value THB  73,462.50

...นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดและแบรนด์ และสาขานวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อและสารในยุคดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติถ่ายภาพหมู่เป็นพรีเซนเตอร์ในการโปรโมตผ่านเว็บไซต์และเพจเพซบุ๊กของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถไปสมัครเรียนได้ที่ http://www.dpu.ac.th/ma/ หรือโทร. 0-2954-7300 ต่อ 578, 579