ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 25 มิถุนายน 2562

แหล่งที่มา : dpu

 

DPU News (3 ข่าว)

 

คอลัมน์ ขอคิดด้วยคน: อีสปอร์ตทางเลือกของการศึกษา  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) | 26 มิ.ย. 2562 | หน้า 17,19 | PR Value THB  240,282.00

...ปี นอกจาก มรภ.สวนสุนันทา แล้ว ก็ยังมีสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับอีสปอร์ต เช่น คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ทั้งหมดจะสอนเกี่ยวกับการเขียนเกม และกราฟิกดีไซน์ต่าง ๆ นี่คืออีกทางเลือกใหม่ของระบบการศึกษาไทย ในยุคที่การศึกษาหลาย ๆ...

คอลัมน์ ข่าวสั้น: ผู้ถือหน่วยกองทุน DIF ไฟเขียวลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 มูลค่ารวมไม่เกิน 15,800 ล้าน  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา | 25 มิ.ย. 2562 | หน้า 6 | PR Value THB  151,425.00

...ซึ่งจะดำเนินการกำหนดอัตราส่วนใช้สิทธิจองซื้อในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ต่อไป สำหรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะทำให้ประมาณการเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยลงทุน (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ไม่ต่ำกว่าประมาณการเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรของกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ซึ่งจัดเตรียมโดยบริษัทจัดการ...

'กองทุนดีไอเอฟ'จ่อเพิ่มทุนหมื่นล้าน - (มีภาพ)  
กรุงเทพธุรกิจ | 25 มิ.ย. 2562 | หน้า 17,20 | PR Value THB  383,760.00

...ลงทุน ซึ่งจะกำหนดอัตราส่วนใช้สิทธิจองซื้อ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ต่อไป สำหรับการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะทำให้ประมาณการเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยลงทุน (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ไม่ต่ำกว่าประมาณการเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรของกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 4 สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค.ถึง 30 ก.ย.2562 ซึ่งจัดเตรียมโดยบริษัทจัดการ ตรวจสอบโดยผู้...