ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 24 มิถุนายน 2562

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (5 ข่าว)

 

วิจัยพบวิธีเจริญสติ 14 ท่าของหลวงพ่อเทียน ลดเครียด วิตกกังวล แก้ซึมเศร้า เพิ่มความตื่นรู้ - (มีภาพ)  
แนวหน้า | 24 มิ.ย. 2562 | หน้า 16 | PR Value THB  272,550.00

...เพื่อสุขภาพ สารเสริมอาหารใช้บำบัดแทนยา ดนตรีบำบัดสร้างผัสสะรักษาโรค ศาสตร์ โฮมีโอพาธีย์บำบัดผลร้ายจาก PM2.5 ฯลฯ ในงาน ดังกล่าวทีมวิจัย นำโดย นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะ ได้รายงานผลวิจัยว่าด้วยผลดีของการบริหารจิตในวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวมือ 14 ท่าของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ลดความเครียด ลดวิตกกังวล แก้ซึมเศร้า และเพิ่มความตื่นรู้...

เพิ่มทุน'DIF'ฉลุย!! ทรูฯมีปันผลพิเศษ  
ข่าวหุ้น | 24 มิ.ย. 2562 | หน้า 1,28,29 | PR Value THB  171,402.00

...704 คอร์กิโลเมตร) ทั้งนี้ การเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จะทำให้ประมาณการเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยลงทุนของกองทุน DIF (Cash Distribution Per Unit หรือ DPU) ภายหลังการเข้าลงทุน ไม่ต่ำไปกว่าการประมาณการเงินปันผลส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุน DIF ไม่ได้เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 จัดทำโดยบริษัทจัดการและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตทำ...

การแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT - ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย นำเยาวชนไทยสู่เวทีโลก - (มีภาพ)  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา | 24 มิ.ย. 2562 | หน้า 3 | PR Value THB  500,625.00

...Keyword: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการ โรโบติกส์ เอไอ แอนด์ อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น ปตท. โรงเรียนกำเนินวิทย์ (KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำยวยการใหญ่ อสมท. ศ.ดร.มนูกิล พานิชกุล ประธานคณะกรรมการวิชาการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ MCAT - ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ภาพข่าว: ผนึกกำลัง - (มีภาพ)  
ข่าวสด | 24 มิ.ย. 2562 | หน้า 19 | PR Value THB  31,614.00

รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

คอลัมน์ สารพันปัญหา สาระน่ารู้? - (มีภาพ)  
ไทยรัฐ | 24 มิ.ย. 2562 | หน้า 6 | PR Value THB  225,522.00

...ต้องฝากกรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบกรณีนี้ชี้แจงกันเป็นระยะๆด้วย! ชัย เฮดเดอร์ งานวิจัยด้านการแพทย์บูรณา-การสู่ความสุขสบาย มีบทความที่เป็นประโยชน์ จาก นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งมาต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นเรื่องของการวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การแพทย์บูรณาการสู่ความสุขสบาย" โดยมีนักวิชาการนานาชาติ 7 ประเทศร่วมบรรยายความรู้...