ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 23 มิถุนายน 2562

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (3 ข่าว)

 

คอลัมน์ สารพันปัญหา สาระน่ารู้? - (มีภาพ)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) | 24 มิ.ย. 2562 | หน้า 6 | PR Value THB  225,522.00

...ต้องฝากกรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบกรณีนี้ชี้แจงกันเป็นระยะๆด้วย! ชัย เฮดเดอร์ งานวิจัยด้านการแพทย์บูรณา-การสู่ความสุขสบาย มีบทความที่เป็นประโยชน์ จาก นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งมาต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นเรื่องของการวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การแพทย์บูรณาการสู่ความสุขสบาย" โดยมีนักวิชาการนานาชาติ 7 ประเทศร่วมบรรยายความรู้...

ภาพข่าว: ผนึกกำลัง - (มีภาพ)  
ข่าวสด (กรอบบ่าย) | 24 มิ.ย. 2562 | หน้า 19 | PR Value THB  31,614.00

รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ --จบ-- --ข่าวสด ฉบับวันที่ 24 มิ.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--

ม.ธุรกิจฯคว้าชัยหุ่นยนต์ ABU เตรียมสู้ศึกนานาชาติที่มองโกเลีย - (มีภาพ)  
เดลินิวส์ | 23 มิ.ย. 2562 | หน้า 14 | PR Value THB  554,841.00

...ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังปลายทางที่อยู่ห่างไกล ได้ด้วยระยะเวลาอันสั้น โดยชนเผ่าเร่ร่อนชาวมองโกล ได้ใช้วิธีการส่งข้อมูลต่อกันไปเป็น ทอด ๆ สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Attempt จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมขุนด่านปราการชล จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีมPIT-BOT จากสถาบันเทคโนโลยี...