MASTER OF COMMUNICATION ARTS

สหพร ยี่ตันสี

สหพร ยี่ตันสี

Producer รายการ The Mask Singer และฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปินอาวุโส บมจ. Workpoint Entertainment

“วันแรกที่มาเรียนทำให้เรารู้ว่า มีอะไรที่เรายังไม่รู้เยอะมาก และเราสามารถเอาสิ่งที่อาจารย์สอนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันที การมาเรียนมันทำให้เราได้รับการยอมรับ ทำให้เรา Shine ขึ้น ไปที่ไหนคนก็ยอมรับ”

LIGHT UP ยิ่งเรียนรู้ ความสามารถในตัวเรายิ่งฉายแสง