ประกาศ กำหนดสอนและเปลี่ยนห้องเรียน (เสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 สิงหาคม เป็นต้นไป)