Startup เริ่มต้นได้ไม่ยาก ถ้าเข้าใจ คุณเองก็ทำได้

อยากเริ่มต้นทำ Startup อยากทำธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อยากเติบโตแบบก้าวกระโดด "อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ" "อยากหาเงินได้ตั้งแต่ตอนเรียน" อย่ามัวแต่อยาก !!!! #Startup เริ่มต้นได้ไม่ยาก ถ้าเข้าใจ คุณเองก็ทำได้ ??? #ChangeEduTH #DPUWay