การแพทย์แผนไทยกับเทรนด์สุขภาพในยุค 4.0

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตร "การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก)" สำหรับบุคคลทั่วไป

มหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่เปิดสอน เรียนเป็นหมอจริง มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพ เรียนสบายๆ เสาร์-อาทิตย์ 3 ปี !!

ผู้ที่เรียนครบหลักสูตรมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดโทร.0-2954-7300 ต่อ 785 หรือ Line: @cimdpu