ฮีโร่

"ฮี่โร่" จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นเพียงความชอบ แต่หนทางที่ก้าวไป อาจขยายกลายเป็นนวัตกรรมที่ช่วยผลักดันประเทศไทย