นักศึกษา ป.โท เปิดประสบการณ์ใหม่ ชมเมืองโบราณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศพร ภาระสกุล นำนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปี 1 ในวิชาการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชม เมืองโบราณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา” จ.ชัยนาท พร้อมฟังบรรยายพิเศษจาก

อาจารย์จรรยงค์ พุ่มมูล (โฆษกประจำการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ) และนักศึกษายังได้ทำโครงงานประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน จ.ชัยนาท อีกด้วย

ในภาพนักศึกษาเยี่ยมชมวัดต่างๆ เช่น วัดพระแก้ว  วัดสองพี่น้อง และวัดพระบรมธาตุวรวิหาร และมีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ โดยล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาชมนกเป็ดน้ำ ที่อพยพมาจากไซบีเรีย และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา

บรรยากาศเต็มไปด้วยประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนใหม่ๆ ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของประเทศ (amazing cultural tourism in Central Thailand)