สาขา ป.โท การท่องเที่ยว จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรมีโอกาสรู้จักรุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่า รวมทั้งแสดงความยินดีให้แก่มหาบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ อีกทั้งกิจกรรมบันเทิงต่างๆมากมาย ท่ามกลางการแต่งกายชุด “หลุดโลก สนั่นเมือง”