สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ป.โท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง ปีการศึกษา 2556 การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรมีโอกาสได้รู้จักกันระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ มากมาย ท่ามกลางการแต่งกายย้อนเวลาชุด "วัยซ่าส์ เด็กมัธยม"