สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ป.โท จัดงานประกวดดาว-เดือน หรือ Mr.& Ms. Tourism 2013 เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2556 ในงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง ในบรรยากศย้อนยุด "วัยซ่าส์ เด็กมัธยม" โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาว-เดือน หรือ Mr. & Ms. Tourism ในปีนี้ ได้แก่ นายวรุตม์ บราวน์ และ น.ส. ไพลิน วรรณเกษม รวมทั้งร่วมโหวตตำแหน่งขวัญใจมหาชนรุ่น 56 (Popular Vote' 13) ซึ่งได้แก่ นายชวภัทร์ ตันติวณิชชานนท์ โดยทั้ง 3 คนจะเป็นตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับสาขาวิชา