สถาบันการบิน DPU เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็น “วิทยากรมืออาชีพสำหรับบุคลากรการบิน” รุ่นที่ 13

สถาบันการบิน DPU เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็น “วิทยากรมืออาชีพสำหรับบุคลากรการบิน” รุ่นที่ 13

สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรเทคนิคการเป็น “วิทยากรมืออาชีพสำหรับบุคลากรการบิน” รุ่นที่ 13

คณะนิติฯ ชวนร่วมโครงการ“อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู”รุ่นที่ 3

คณะนิติฯ ชวนร่วมโครงการ“อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู”รุ่นที่ 3

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนร่วมโครงการ“อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู”รุ่นที่ 3

DAA DPU เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระบบจัดการความปลอดภัย

DAA DPU เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระบบจัดการความปลอดภัย

สถาบันการบิน DAA เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตรออนไลน์ ระบบจัดการความปลอดภัย Safety Management Systems(SMS) - Fundamentals(online) IATA CERTIFIED

DPU จัดงาน “Drip Coffee Story” การผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ เปิดประสบการณ์จากตัวจริงแห่งวงการกาแฟ

DPU จัดงาน “Drip Coffee Story” การผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ เปิดประสบการณ์จากตัวจริงแห่งวงการกาแฟ

DPU จัดงาน “Drip Coffee Story” การผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ เปิดประสบการณ์จากตัวจริงแห่งวงการกาแฟ

DAA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมคอร์ส “ปัจจัยมนุษย์และการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน”

DAA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมคอร์ส “ปัจจัยมนุษย์และการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน”

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรอย่างเข้มข้น เสริมสร้างความรู้เชิงลึกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นิติฯ DPU ชวนร่วมถกประเด็นร้อน การตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดี : ปัญหาอยู่ตรงไหน? คนหรือ ระบบ?

นิติฯ DPU ชวนร่วมถกประเด็นร้อน การตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดี : ปัญหาอยู่ตรงไหน? คนหรือ ระบบ?

นิติฯ DPU ชวนร่วมถกประเด็นร้อน “การตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดี : ปัญหาอยู่ตรงไหน? คนหรือ ระบบ?