DPU จัดงาน “Drip Coffee Story” การผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ เปิดประสบการณ์จากตัวจริงแห่งวงการกาแฟ

DPU จัดงาน “Drip Coffee Story” การผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ เปิดประสบการณ์จากตัวจริงแห่งวงการกาแฟ

DPU จัดงาน “Drip Coffee Story” การผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ เปิดประสบการณ์จากตัวจริงแห่งวงการกาแฟ

DAA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมคอร์ส “ปัจจัยมนุษย์และการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน”

DAA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมคอร์ส “ปัจจัยมนุษย์และการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน”

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรอย่างเข้มข้น เสริมสร้างความรู้เชิงลึกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นิติฯ DPU ชวนร่วมถกประเด็นร้อน การตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดี : ปัญหาอยู่ตรงไหน? คนหรือ ระบบ?

นิติฯ DPU ชวนร่วมถกประเด็นร้อน การตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดี : ปัญหาอยู่ตรงไหน? คนหรือ ระบบ?

นิติฯ DPU ชวนร่วมถกประเด็นร้อน “การตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดี : ปัญหาอยู่ตรงไหน? คนหรือ ระบบ?

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ชวนร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “กฎหมายกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ชวนร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “กฎหมายกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ชวนร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “กฎหมายกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”