คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ชวนอัปเดตเทรนด์อนาคตธุรกิจโรงแรมที่ไม่ควรพลาด!!

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น “กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดโรงแรมในยุคดิจิทัล” คอร์สที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้แนวทางการปรับผลิตภัณฑ์และการบริการของธุรกิจที่พัก เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ การวิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ เข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล สร้างโอกาสให้กับธุรกิจโรงแรมในอนาคต

รวมถึงอัปเดตช่องทางการขายของโรงแรมให้ทันสมัย สามารถแข่งขันในตลาดยุคดิจิทัล สอนโดย ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดโรงแรม และ อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ว คลิก ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 เมษายน 2565
ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 563, 677