นิติ DPU ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์ฟรี เรื่อง ความรับผิดชอบทางการแพทย์ในสถานพยาบาล : ความไม่รู้ทางวิชาชีพ

DPU

            คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนาวิชาการออนไลน์ฟรี เรื่อง ความรับผิดชอบทางการแพทย์ในสถานพยาบาล : ความไม่รู้ทางวิชาชีพ พบกับวิทยากรมากประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ได้แก่ นายแพทย์วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ)นาวาเอกอาภัสร์ เพชรผุด กรมการแพทย์ทหารอากาศ,  อาจารย์ ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี อยู่สถาพร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 รับชมสดผ่าน Facebook Live : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ : Law Pridi DPU เวลา 13.00-16.00 น.

           ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ >>>>>>>>>>>>>>>>>> CLICK<<<<<<<<<<<<<<<<
รับชม LIVE สดได้ที่ https://www.facebook.com/lawpridi.dpu