คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ

DPU

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน ส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ(แบบออนไลน์) ในหัวข้อ "Law in Disruptive Society" มาอัพเดตองค์ความรู้กฎหมายยุคใหม่ ความเปลี่ยนเเปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆมิติ อาทิ การแพร่ระบาดของ COVID-19 การผลิตและการแจกจ่ายวัคซีนป้องกัน COVID-19 และการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ โดยนำเสนอผลงานวิจัยในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 5-2 (ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์) อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 283, 279, 428,753

  • ผู้สนใจสามารถส่งบทความฉบับเต็มได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2564
  • ลงทะเบียนได้ที่  https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/index.html
  •  

DPU