รวมคอร์สการบินน่าเรียนปี 2021

 DAA DPU

                สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์สอบรมสำหรับ “คนการบิน” คอร์สที่บรรยายเนื้อหาด้านการบินอย่างเข้มข้น พร้อมด้วยคู่มือสรุปใจความสำคัญ เพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ Online โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาบรรยายพร้อมติวเข้ม ได้ความรู้แบบอัดแน่นในทุกบทเรียน  ซึ่งเราได้รวบรวมเอาหลักสูตรที่น่าสนใจมาไว้ในนี้แล้ว

DAA DPU

 

1. Aviation Law: Fundamentals" (IATA Certified) รุ่นที่ 4

        คอร์สที่เหมาะสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านกฎหมายการบินเบื้องต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย รวมถึงระเบียบและข้อบังคับด้านการบินในการบริหารงานพร้อมจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายการบินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านกฎหมายการบินมาก่อนก็เรียนได้ พร้อมช่วยขยายเนื้อหาและติวเข้มในทุกบทเรียน ควบคุมการบรรยายโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จบแล้วรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ทันทีหลังสอบผ่าน


 • ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท
 • พิเศษสุด สำหรับ Early Bird เพียง 9,900 บาท
 • เรียนวันที่ : 27-29 ก.ย. 64
 • เรียน Online ผ่านแอพพลิเคชั่น  ZOOM
 • เวลา 09.00-12.00 น.
 • สมัครได้ที่: https://bit.ly/3gdbRZp

 2. Essential Skills for Cabin Crew during Covid-19 (Online)
หลักสูตรพัฒนาทักษะลูกเรือในสภาวการณ์ Covid-19 

แอร์ สจ๊วต พลาดไม่ได้!! คอร์สที่เสริมทักษะการบริการอย่างมืออาชีพ  การเตรียมความพร้อมเพื่อให้คุณก้าวสู่อาชีพ แอร์ สจ๊วต อย่างมั่นใจ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในด้านบริการได้จริง เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเตรียมสัมภาษณ์ลูกเรือในช่วง Covid-19 ควบคุมการบรรยายโดย ดร.วิลาศ ดวงกำเนิด อดีตผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท Thai Aways มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี  


 • ค่าลงทะเบียน: 4,900 บาท
 • เรียนวันที่: 5-6 ต.ค. 64 
 • เวลา: 09.00-12.00 น.
 • เรียน Online ผ่านแอพพลิเคชั่น  ZOOM
 • สมัครได้ที่: https://bit.ly/3njNttB

  พิเศษสุด สำหรับผู้สมัครเรียนคอร์ส Essential Skills กับ DAA 
  สามารถสมัครคอร์ส IATA Leveraging Professional Skills (e-learning) ได้ในราคาเพียง 2,500 บาท

DAA DPU


DAA DPU

3. Human Factor and Crew Resource Management (CRM)

  คอร์สที่เรียนเกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเน้นการศึกษาด้านปัจจัยมนุษย์และประสิทธิภาพของมนุษย์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในองค์กร ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การอบรมแบ่งเนื้อหาเป็นการฟังบรรยาย Case Study, Group Discussion,  Workshop, Case study ควบคุมการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


 • ค่าลงทะเบียน : 23,000 บาท 
 • วันที่: 8-11 พ.ย. 2564 
 • เวลา: 09.00 - 16.00 น.
 • สถานที่ : สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • สมัครได้ที่: https://bit.ly/3zjSp4d
 • พิเศษสุดสำหรับ Early Bird และศิษย์เก่า เหลือเพียง 21,500 บาท

4. IATA,Aviation Safety Fundamentals

หลักสูตรด้านความปลอดภัยใหม่ล่าสุด IATA, Aviation Safety Fundamentals เรียนรู้การเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานด้วยระบบจัดการความปลอดภัยที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจงานด้านความปลอดภัยในการบิน หรือบุคลากรการบินที่ต้องการ Reskill, Upskill สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก IATAโดยตรง จบแล้วรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ทันทีหลังสอบผ่าน
 


 • ค่าลงทะเบียน: 25,000 บาท 
 • เรียนวันที่: 22 -25 พ.ย. 64 
 • สถานที่: สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สมัครได้ที่ : https://bit.ly/3kK4s7e

DAA DPU


DAA DPU

5. IATA, Aviation Security Awareness: AVSEC รุ่นที่ 9

หลักสูตรรักษาความปลอดภัยที่รับรองโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA สร้างความตระหนักรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านการบินให้แก่ บุคลากรทางการบินเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสนามบินและฝ่ายสนับสนุน ให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนให้ทันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงให้รู้เท่าทันและพร้อมในการปฏิบัติงาน ควบคุมการบรรยายโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และทีมผู้บรรยายจาก IATA จบแล้วรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ทันทีหลังสอบผ่าน


 • ค่าลงทะเบียน: 26,000 บาท 
 • เรียนวันที่: 13-17 ธ.ค. 64
 • เวลา: 09.00 - 16.00 น.
 • สถานที่: สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สมัครได้ที่ : https://bit.ly/3nulcAt

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 061-863-7991
LINE: @daa_dpu
เว็บไซต์ : daa.dpu.ac.th