รวมคอร์ส IATA Online น่าเรียนปี 2021

DPU

            สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์ส อบรมออนไลน์สำหรับ “คนการบิน” คอร์สที่บรรยายเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมมีคู่มือสรุปใจความสำคัญ และเตรียมตัวให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการสอบ Online โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาบรรยายพร้อมติวเข้มในทุกบทเรียน ได้ความรู้แบบอัดแน่น พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจาก IATA ทันทีหลังสอบผ่าน ซึ่งเราได้รวบรวมเอาหลักสูตรที่น่าสนใจมากมาย มาไว้ในนี้แล้ว

DPU

"Aviation Law: Fundamentals"
        คอร์สที่เหมาะสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านกฎหมายการบินเบื้องต้น มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย รวมถึงระเบียบและข้อบังคับด้านการบินในการบริหารงานพร้อมจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายการบินอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านกฎหมายการบินมาก่อนก็เรียนได้


 • ค่าลงทะเบียน: 12,000 บาท
 • พิเศษสุด สำหรับ Early Bird เพียง 9,900 บาท
 • เปิดห้องบรรยาย Online 15-17 มี.ค. 64 
 • เวลา 09.00-12.00 น.
 • สมัครได้ที่: http://bit.ly/3ohAoyw
   

"Overview of the Air Transportation System"

          คอร์สที่เหมาะสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านระบบการขนส่งทางอากาศเบื้องต้น ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของระบบการขนส่งทางอากาศ เรียนรู้กระบวนด้านการบินทำงานร่วมกันอย่างไร เพื่อให้ระบบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความรู้ด้านระบบการขนส่งทางอากาศไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการบินมาก่อนก็เรียนได้


 • ค่าลงทะเบียน: 10,000 บาท
 • พิเศษสุดสำหรับ Early Bird เพียง 7,900 บาท
 • เปิดห้องบรรยาย Online 14-16 มิ.ย. 64
 • เวลา 09.00-12.00 น.
 • สมัครได้ที่: http://bit.ly/2MsSUWw

DPU


DPU

"Safety Management Systems (SMS): Fundamentals"

          คอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานฝ่ายมาตฐานปฏิบัติการบิน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขององค์กร และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหารงานนิรภัยการบิน เรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยสำหรับการบิน  หลักสูตรที่สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของอากาศยานด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ


 • ค่าลงทะเบียน: 15,000 บาท
 • พิเศษสุดสำหรับ Early Bird เพียง 11,900 บาท
 • เปิดห้องบรรยาย Online 4-5 ต.ค. 64
 • เวลา 09.00-16.00 น.
 • สมัครได้ที่: http://bit.ly/3jXPozB

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 061-863-7991
LINE: @daa_dpu
เว็บไซต์ : daa.dpu.ac.th