สถาบันการบิน DPU เปิดรับสมัครผู้ร่วมอบรม

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรความปลอดภัยที่รับรองโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA รุ่นที่ 4  Introduction to Safety Management Systems: SMS (IATA Certified) หลักสูตรที่สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานของอากาศยานด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขององค์กร และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหารงานนิรภัยการบิน ควบคุมการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินและผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดอบรมระหว่าง วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. ที่สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้สนใจสมัครร่วมอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Line: @daa_dpu โทร. 061-863-7991 หรือเว็บไซต์ : daa.dpu.ac.th

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://bit.ly/381tG8X 

DAA DPU