สถาบันการบิน DPU เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็น “วิทยากรมืออาชีพสำหรับบุคลากรการบิน” รุ่นที่ 13

            สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็น “วิทยากรมืออาชีพสำหรับบุคลากรการบิน”  Train the Trainer for Aviation Personnel รุ่นที่ 13 ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงวิธีการนำไปใช้จากวิทยากรมืออาชีพตัวจริง ควบคุมการบรรยายและฝึกปฏิบัติโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และ นาวาอากาศเอก ดร.วีรชน นรานุต รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พร้อมฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Based Learning) ประกอบการฟังบรรยาย ทำให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับ บุคลากรของหน่วยงานอุตสาหกรรมการบิน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2564 ที่สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @daa_dpu  มือถือ 061-863-7991  หรือเว็บไซต์ : daa.dpu.ac.th

ลงทะเบียนร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/2FuqYOM  

DAA DPU