คณะนิติฯ ชวนร่วมโครงการ“อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู”รุ่นที่ 3

DPU

          คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนครู อาจารย์และ ผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาร่วมโครงการ “อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้นสำหรับครู รุ่นที่ 3” พบกับการบรรยายพิเศษ “การใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในโรงเรียนมัธยม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จากนั้นเป็นบรรยายด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ความรับผิดทางอาญาจากการทำร้ายเด็ก โดย รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์, การปลูกฝังคุณธรรมในวัยรุ่น โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และปิดท้ายด้วย กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ตื่นเต้นทำไมถ้าต้องไปศาล” โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายให้กับครูอาจารย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จัดอบรมใน วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

           เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 061-5425058, 081-8154465  

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3pBiojH