สถาบันการบิน DPU ชวนอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยทางการบิน รุ่น 7

DPU

 สถาบันการบิน DAA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยทางการบิน "Aviation Security Awareness Training Program รุ่น 7" หลักสูตรสำหรับเจ้าที่รักษาความปลอดภัย หรือผู้ทีสนใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางการบินเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสนามบินมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึง ตระหนักรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ควบคุมและฝึกการปฏิบัติโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน จัดอบรมระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ E-mail: [email protected]    มือถือ 061-863-7991 , Line: @daa_dpu

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://bit.ly/2LXMhZB