นิติฯ DPU ชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมอบรมหลักสูตรเข้มข้น Franchise Bootcamp Towards Global

นิติฯ DPU ชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมอบรมหลักสูตรเข้มข้น Franchise Bootcamp Towards Global

     คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการร่วมอบรมหลักสูตรเข้มข้นแบบ Bootcamp ที่จะพัฒนาให้แฟรนไชส์ไทยก้าวไปสู่สากล ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะและฝึกฝนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจสู่สากล แบบ Action Learning รับฟังประสบการณ์จากแฟรนไชส์แบรนด์ดัง การฝึกนำเสนอธุรกิจแบบ Pitching และกิจกรรม Matching จัดแสดงและเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ไทย  
     โดยกิจกรรม Coaching & Consulting เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่สากล จัดขึ้นรอบแรก ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2563 และรอบที่สอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
     กิจกรรม Workshop สร้างเครื่องมือขยายธุรกิจ จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และกิจกรรม Pitching Day การนำเสนอธุรกิจ จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
     กิจกรรมสุดท้าย Matching Day การจับคู่ เจรจาธุรกิจ จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 
     ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมและพัมนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 02-5475953 คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-954-7300 ต่อ 891, 096-465-8469