DPU ชวนบริจาคโลหิตในโครงการ เอ.พี.ฮอนด้า ชวนวัยซ่า..กล้า SHOW BLOOD 


    DPU ร่วมกับ Honda และศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนนักศึกษา และผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ เอ.พี.ฮอนด้า ชวนวัยซ่า..กล้า SHOW BLOOD บริจาคโลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ถึง 3 
     นอกจากนี้ยังได้พบกับกิจกรรมจิตอาสามากมาย อาทิ มูลนิธิกระจกเงา / สมุดนี้ เพื่อน้อง / หมอนหลอด รักษ์โลก / อ่านหนังสือให้คนตาบอด ฯลฯ พร้อมขอรับบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ถุงผ้า และของใช้ทุกชนิด และร่วมโหวต IDOL SHOW BLOOD พร้อมรับของที่ระลึกฟรี!!   
     เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วมาพบกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร7) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

dpu