เด็ก DPU เตรียมตัวเก็บกระเป๋าตะลุยอาเซียน กับ “BACKPACK TO ASEAN+CHINA” รุ่นที่ 8

          หากคุณเป็นนักศึกษา DPU ชื่นชอบในการท่องเที่ยว เตรียมเก็บกระเป๋าตะลุยอาเซียน กับ “BACKPACK TO ASEAN+CHINA” รุ่นที่ 8 อยากไปประเทศไหนให้ส่งแผนประกวดในโครงการ “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน” เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจสู่เส้นทางการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคต  โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเลือกได้ว่าจะท่องเที่ยวในประเทศลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ จีน พร้อมได้รับเงินสนับสนุนการท่องเที่ยวทีมละ 20,000 บาท และเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ     
          ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ สายงานกิจการนึกศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-954-7300 ต่อ 200, 488, 829

dpu