ชี้เป้า นักการเงินการลงทุนเชิญทางนี้ CIBA ชวนร่วมงาน ‘Money Talk’ รู้ทัน...การเงินกับโลกยุคใหม่

DPU

            วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ด้านการส่งเสริม“ตลาดเงินและตลาดทุน” โดยนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เพื่อสร้างการหมุนเวียนในระบบการเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาร่วมพูดคุย ได้แก่ คุณวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) มาพูดในหัวข้อ “วิวัฒนาการทางการเงิน...ในโลกยุคใหม่”  และ คุณกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) มาพูดคุยในหัวข้อ “อยากมีบ้าน ต้องสร้างตัวกี่ปี” ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งเวลา 9.30-12.30 น. ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 171