ชี้เป้า นักการเงินการลงทุนเชิญทางนี้ CIBA ชวนร่วมงาน ‘Money Talk’ รู้ทัน...การเงินกับโลกยุคใหม่

ชี้เป้า นักการเงินการลงทุนเชิญทางนี้ CIBA ชวนร่วมงาน ‘Money Talk’ รู้ทัน...การเงินกับโลกยุคใหม่

ชี้เป้า นักการเงินการลงทุนเชิญทางนี้ CIBA ชวนร่วมงาน ‘Money Talk’ รู้ทัน...การเงินกับโลกยุคใหม่