หน่วยงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรม และส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยจะให้ความช่วยเหลือ บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ในช่วงระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ทักษะในการดำเนินธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ ประสบผลสำเร็จ และพร้อมจะจัดตั้งธุรกิจได้เต็มรูปแบบในระยะเวลาอันสั้น โดยมีสถานที่ให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ไว้ในการฝึกปฏิบัติการ การอบรม การได้รับคำแนะนำ การได้รับคำปรึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ตรงเป้าประสงค์และง่ายต่อการดำเนินธุรกิจและเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่จะเติบโตต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม