โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ข่าวทั้งหมด

ธุรกิจบัณฑิตย์โพลเผยคนกรุงเทพฯซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารเสริมไม่ต่ำกว่าครั้งละ1,000บาท

/dpurc/assets/uploads/editor/files/press_release_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%284%29.pdf

อ่านต่อ

ศูนย์บริการวิจัยขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ ทั้งนี้ผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการจัดอบรมให้กับอาจารย์และนักศึกษา ปโท ปเอก

  สามารถตอบแบบสำรวจ ได้โดย  

อ่านต่อ
Go to top of page