โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

ความเสี่ยงจากการบริโภคสารเสริมอาหารแคลเซียม (RISKS FROM DIETARY CALCIUM SUPPLEMENTS)

บทคัดย่อ
      

การบริโภคสารเสริมอาหารเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพราะผู้คนเริ่มตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากขึ้น และปัญหาการขาดสารอาหารที่จำเป็นและสำคัญหลายชนิดในอาหารที่มีการแปรรูปอย่างมากมายในปัจจุบัน ทางการแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยยังพบว่าการพร่องสารอาหารเหล่านี้ในระยะยาวสัมพันธ์กับโรคเสื่อมหลายชนิด และเมื่ออายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์มีแนวโน้มเริ่มสูงขึ้น ทำให้อุบัติการณ์โรคเสื่อมต่าง ๆ ตามอายุเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสมองเสื่อม หลอดเลือดหัวใจเสื่อม และภาวะกระดูกพรุน อาหารเสริมในกลุ่มวิตามินและเกลือแร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียมจึงได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป โดยจุดประสงค์ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ เพื่อป้องกันหรือรักษาภาวะกระดูกพรุนแต่การบริโภคสารเสริมอาหารให้ได้ผลและปลอดภัยนั้น จักต้องเข้าใจในกลไกการเกิดโรคอย่างแท้จริง มิฉะนั้นอาจจะนำมาซึ่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ได้เช่นกัน

ในภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุนของผู้สูงอายุซึ่งมักจะตรวจพบว่ามีแคลเซียมสะสมในกระดูกลดน้อยลงนั้น อาจจะไม่ได้หมายความว่าร่างกายขาดแคลเซียมหรือได้รับไม่เพียงพอเสมอไป แต่อาจจะเกิดจากการขาดโปรตีน วิตามินซี วิตามินดี และวิตามินเค อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างกระดูก ซึ่งทำให้แร่ธาตุต่าง ๆ รวมไปถึงแคลเซียมไม่สามารถเข้าไปสะสมที่กระดูกได้ ดังนั้น การให้แคลเซียมเสริมอาหารในกรณีนี้ อาจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแคลเซียมสูงขึ้นทั้งนอกเซลล์และภายในเซลล์ ซึ่งภาวะเหล่านี้ทำให้เพิ่มภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชันภายในเซลล์ ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์โดยตรง และนำมาซึ่งโรคเสื่อมต่าง ๆ รวมไปถึงภาวะแคลเซียมสะสมอยู่ผิดที่ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลายเป็นมะเร็งอีกด้วย

คำสำคัญ:

แคลเซียม สารเสริมอาหาร กระดูกพรุน กระดูกบาง 


Abstract
      

Dietary supplements have a vital role in a modern social life. As general population is concerned about health care on their own and the problem of many essential nutrition deficiencies in industrialized foods. In Anti-Aging medicine, we found that sub-optimal deficiency of these essential nutrients in long term are associated with many chronic degenerative diseases. As lifespan of human tends to increase, the more chronic degenerative diseases are found especially dementia, cardiovascular disease and osteoporosis. Dietary supplements in a form of multivitamins and minerals are very popular among the general population, especially calcium in order to prevent or treat osteoporosis. But, the way to take dietary supplements to achieve the desirable outcome without any adverse effects, we should clearly understand the true pathological mechanism of each disease. Otherwise, it may lead to undesirable effects.

As a diagnosis of osteopenia and osteoporosis in the elderly, we found that there is less calcium deposit in their bone. But this does not mean that the body is always lack of calcium. Because the deficiency of protein, vitamin C, vitamin D and vitamin K also plays an important role in the foundation of bone synthesis that lead to many minerals including calcium cannot deposit in the bone. So, dietary calcium supplements in the second it ions will increase the risk of extracellular and intracellular calcium which increase the oxidative stress in the cell resulting in cellular toxicity. Furthermore, this leads to chronic degenerative diseases and ectopic calcification and increases the risk of many cancers, too.

Keywords:

Calcium, Supplements, Osteoporosis, Osteopenia อ่าน 352 ครั้ง ดาวน์โหลด 28 ครั้ง

Go to top of page