โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ขั้นตอนการส่งบทความ  Update 1 January 2019

แนวทางการจัดเตรียมบทความ Download

ขั้นตอนการดำเนินการลงบทความ Download

ค่าจัดการลงบทความและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ Download

ตัวอย่าง การส่งบทความ Download

รูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรม ฉบับเต็ม (Bibliography) Download

รูปแบบการเขียนหนังสือน่าอ่าน (Book Review) Downlond

คำถามที่พบบ่อย? Download 

Go to top of page