ห้องประชุม

ชื่อห้องประชุม   Room Capacity (ความจุ)
  Theater     Classroom     U Shape    
ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์1-1      400      250    200  
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 6-1 (ห้อง ปรีดี พนมยงค์)   1,200      500    
ห้องประชุมสนั่น เกตุทัต 3-1      120      
ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 7-1         40    
ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 7-2         40     21  
ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 7-3         40     21  
ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 6-1 (ห้อง ทวี บุณยเกตุ)        100    
ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 6-2         20  
ห้องประชุมสำนักอธิการบดี 5-2 (ห้อง สมภพ โหตระกิตย์)     100       80     60  
ห้องประชุม สัจจา เกตุทัต 1     100       80     50  
ห้องประชุม สัจจา เกตุทัต 2         35  
ห้องประชุม สัจจา เกตุทัต 3         15  
อธิการบดี 3-1         40     25  
อธิการบดี 3-2         17     10  
อธิการบดี 3-3         17     10  
อธิการบดี 3-4         17     10  
อธิการบดี 3-5         17     10  
อธิการบดี 3-6         40     25  
อธิการบดี 3-7         12     10  

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายประชุมและจัดเลี้ยงเพื่อขอทราบรายละเอียดและการจัดงานได้ที่ โทร. 02 954 7300 ต่อ 345