วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดประจำราชกาลที่ ๒

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” ตามชื่อตำบล ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมะกอกนอก เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกัน ชื่อวัดมะกอกใน ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี จึงเสด็จกรีธาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดีจึงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็น “วัดแจ้ง” ต่อมาในรัชกาลที่ ๒ พระองค์ทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จและโปรดฯให้มีมหรสพสมโภชฉลองวัดในปี พ.ศ.๒๓๖๓ แล้วโปรดฯพระราชทานนามวัดว่า “วัดอรุณราชธาราม”

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดอรุณ ใหม่หมดทั้งวัด และได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถที่พระองค์ทรงพระราชทานนามว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” และเมื่อได้ทรงปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้พระราชทานนามวัดเสียใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม”

ปูชนียสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามอีกหลังหนึ่ง คือ พระวิหาร เป็นอาคารยกพื้นสูงเช่นเดียวกับพระอุโบสถ พระประธานในพระวิหารมีนามว่า “พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดงปิดทอง

ข้อมูลวัด

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ 34 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร.0-2466-3167, 0-2465-7740, 0-2462-3762

การเดินทาง

-การเดินทางทางเรือ ขึ้นเรือข้ามฟากจากฝั่งพระนครที่ท่าเตียน ราคาค่าโดยสาร 2 บาท

-รถยนต์ส่วนตัว หากมาจากถนนปิ่นเกล้า ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ผ่านโรงพยาบาลศิริราช กรมอู่ทหารเรือ วัดเครือวัลย์ กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวัดอยู่ทางซ้ายมือ

-รถประจำทาง สายที่ผ่าน สาย19, 83

แผนที่