วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวราราม หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “ วัดสุทัศน์ ” อันหมายถึง สุทัศนนครบนเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อันเป็นที่ประทับของพระอินทร์ แต่ชาวบ้านในสมัยนั้นมักชินปากเรียกว่า วัดพระโต หรือ วัดพระใหญ่ โดยเรียกตามขนาดพระศรีศากยมุนีพุทธปฏิมา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ส่วนบางคนเรียกวัดเสาชิงช้า ตามสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้กับเสาชิงช้าเทวสถานพราหมณ์กลางเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้สร้างวัดนี้ขึ้นใจกลางเมือง แต่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่๗ ที่วัดสุทัศน์ไม่มีเจดีย์เหมือนวัดอื่นๆ เพราะมีสัตตมหาสถาน เป็นอุเทสิกเจดีย์ ( ต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนา ๗ ชนิด ) แทนที่อยู่แล้ว

พระศรีศากยมุนี หรือ หลวงพ่อโต เป็นพระประธานในพระวิหารหลวง เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริดสมัยสุโขทัย มีอายุกว่า ๖๐๐ ปี และอีกสิ่งพิเศษของพระวิหารคือ “บานประตูไม้คู่หน้า” เป็นไม้สลักแผ่นเดียว จำหลักบายต้นพฤกษา มีกิ่งก้านเกาะเกี่ยวซ้อนกันอย่างงดงาม เป็นศิลปกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ที่ทรงกำหนดลักษณะลาย แบบวิธีแกะสลัก และทรงเริ่มจำหลักด้วยพระองค์เอง

ข้อมูลวัด

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่แขวงราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

-เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 10, 12, 35, 42

-รถปรับอากาศ สาย ปอ.12

ติดต่อ สอบถามระละเอียดโทร.0-2622-2596, 0-2224-9845

แผนที่