วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

(พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร)

เดิมชื่อ “วัดกลางนา” มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากรัชกาลที่ ๑ ทรงแต่งตั้งพระราชาคณะฝ่ายรามัญเป็นผู้ดูแลคนทั่วไปจึงเรียกตามภาษามอญว่า “วัดตองปุ” กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชา แล้วถวายวัดนี้เป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดชนะสงคราม

 

วัดชนะสงครามมีพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน นามว่า “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดาอนาวรญาณ” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย

หลวงพ่อปู เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ตามตำนานกล่าวว่าก่อนที่สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจะทรงออกรบ พระองค์จะเสด็จมาสักการะพระประธานในพระอุโบสถของวัดชนะสงครามนี้ และทรงได้ชัยชนะในสงครามทุกครั้ง ปัจจุบันมีผู้ศรัทธามากราบไหว้พระรูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทและหลวงพ่อปู่เพื่อขอพรกันอยู่ทุกวันมิได้ขาด และเชื่อกันว่า ชื่ออันเป็นมงคลของวัน “ชนะสงคราม” จะช่วยดลให้ชนะอุปสรรคทั้งปวงได้

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่เหนือคลองโรงไหม ริมถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง

 

-เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 123

-รถปรับอากาศ สาย ปอ.6, 509

แผนที่