วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

(พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร)

วัดกัลยาณมิตร เป็นพระอารามหลวง อยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ เมื่อครั้งเป็นพระยาราชสุภาวดี เจ้ากรมพระสุรสวดีกลาง มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ได้อุทิศบ้านเรือนและซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างวัดขึ้นเมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๓๖๘ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” พระองค์ทรงสร้างพระวิหารและพระประธานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) หรือเรียกตามแบบจีนว่า “ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง” เป็นปางมารวิชัย ด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า อย่างวัดพนัญเชิง และ เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์

หอพระธรรม อยู่ทางด้านขวามือของพระวิหาร ฝาผนังด้านใน เขียนภาพพุทธประวัติและภาพเครื่องบูชาเป็นโต๊ะลดหลั่นกันแบบจีน ภายในหอชั้นบนประดิษฐานตู้พระธรรมจัตุรมุข สลักลายปิดทอง ๑ ตู้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ”

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

 

การเดินทาง

-รถประจำทาง สาย 3, 4, 7, 7ก, 9, 21, 37, 56, 82

-รถปรับอากาศ สาย ปอ.7, 21, 82 (นั่งรถจักรยานยนต์รบจ้างจากโรงเรียนศึกษานารี เข้ามาที่วัดเพราะรถประจำทางเข้าไม่ถึง)

-ทางเรือ ลงเรือข้ามฟากที่ท่าปากคลองตลาดขึ้นท่าวัดกัลยาณมิตร เปิดทุกวันเวลา 06.00-17.00 น.

แผนที่