ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาเชิงดิจิทัล
Digital Language Learning Center (DLLC)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคารสนั่น เกตุทัต (อาคาร 5) ชั้น M
โทร. (662) 954-7300
ผู้อำนวยการ เบอร์ต่อ 636
สำนักงาน เบอร์ต่อ 382
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เบอร์ต่อ 382
Email : [email protected]