ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ด้านภาษาเชิงดิจิทัล
Digital Language Learning Center (DLLC)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 1 ชั้น 3
โทร. (662) 954-7300
ผู้อำนวยการ เบอร์ต่อ 636
สำนักงาน เบอร์ต่อ 108
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เบอร์ต่อ 382
Email : DLLC@dpu.ac.th