3 มาตรการความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยรับมือสถานการณ์ covid-19