โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ให้บริการ Print Offset / Print Digital (สี-ขาวดำ) สามารถขอใช้บริการได้ที่ DPU Cool Print อาคาร 8 ชั้น 1 เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.