การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 วิธีการสมัครเข้าเรียน       1) สมัครด้วยตนเอง    ที่ วิทยาลัยครุศาสตร์ ตึก 6 ชั้น 16 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทุกวัน เวลาราชการ และวันเสาร์ วันอาทิตย์

                                  2) สมัครออนไลน์  ที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/applygrad/online/online.php

กรอกใบสมัครออนไลน์  คลิกที่ ระดับปริญญาโท/เอก Graduate

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

website counter