คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีจำนวนมาก ให้สามารถมีการติดต่อสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ โดยมีสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นศูนย์กลางการประสานงาน ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่น ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะได้รับข่าวสารสื่อสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันผ่าน "วารสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์สื่อสัมพันธ์" จำนวน 25,000 เล่ม สำหรับศิษย์เก่าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับวารสารและบริการพิเศษต่าง ๆ เช่น หอสมุด ศูนย์กีฬา อาคารสถานที่จัดเลี้ยง ฯลฯ ที่ทันสมัย

หากมีคำถามข้อเสนอแนะหรืออยากจะคุยกับเรา  ติดต่อที่ โทร. 0-2954-7300 ต่อ 266 โทรสาร 0-2954-7912

ศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด 

ให้บริการเหมือนกับศิษย์ปัจจุบัน ยกเว้นการยืมทรัพยากร (อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด) บริการ Internet ในห้องสมุด หูฟัง รวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง และอื่นๆ  

ศูนย์กีฬา 

บริการให้เช่า สนามกีฬากลางแจ้ง เช่น สนามฟุตบอล สนามกีฬาในร่ม เช่น สนามบาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส อัตราพิเศษ ศิษย์เก่าได้รับสิทธิพิเศษเหมือนกับศิษย์ปัจจุบันและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเสียค่าสมัครรายปี 200 บาท  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

บริการ Internet แก่ศิษย์เก่า ชั่วโมงละ 10 บาท เวลา 08.30 - 20.00 น.  

ศูนย์หนังสือ 

บริการให้ส่วนลด 15% สำหรับตำราของมธบ. และ 5% สำหรับหนังสือวิชาการทั่วไป  

ศูนย์ธุรกิจวิทยบริการ 

บริการให้คำปรึกษาศิษย์เก่าที่ประกอบธุรกิจขนาดย่อมฟรี ระยะเวลา 1 ปี บริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาฟรี บริการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ บริการช่วยผู้ว่างงาน ตกงาน พัฒนาทักษะการหางานและประกอบอาชีพ  

อาคารสถานที่และจัดเลี้ยง 35% 

อาคารสถานที่เพื่อศิษย์เก่านัดพบปะ ประชุมกลุ่ม รุ่น หรือจัดงานต่างๆด้วยห้องประชุมขนาดตั้งแต่ 25-50-100-150-400-1200 ที่นั่ง และบริการจัดเลี้ยงพร้อมสถานที่จอดรถ สะดวกสบายกว่า 1500 คัน

รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน