ลิ้งก์รวมผลงานวิชาการคณาจารย์

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วารสารวิชาการการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

Hokkaido Conference Proceedings

Education Management Innovation for Transition to The New Normal

นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่

ces-journal

visitor counter