SLCM ระบบบริการงานทะเบียนการศึกษาแบบครบวงจร

SLCM เป็นระบบบริการงานทะเบียนการศึกษาแบบครบวงจร ที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ครอบคลุมบริการที่จำเป็น ตั้งแต่รับสมัคร ระหว่างศึกษา ไปจนถึงหลังจบการศึกษา สอดคล้องกับ Student Journey โดยเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ แบบ One-Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา


เปิดระบบให้นักศึกษาทุกชั้นปี ยืนยันตัวตนและกำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ ตั้งแต่ วันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2564
หากพบปัญหาการใช้งาน แจ้งได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/BtsQi5qYVpLDxUTd7

 

การเข้าสู่ระบบ SLCM ครั้งแรก (สำหรับอาจารย์)

 

การเข้าสู่ระบบ SLCM ครั้งแรก (สำหรับนักศึกษา)

ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์