รายงานสุขภาพประจำวัน COVID-19

yesclik เพื่อรายงานสุขภาพประจำวัน COVID-19

ทางสำนักดิจิทัลการศึกษาและบริการ ได้มีมารตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 COVID-19 จึงมีมารตการให้บุคลากรรายงานสุขภาพประจำวัน ทุกวัน