บริการทางการเงินแบบครบวงจรจากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บริการที่อาคาร 10 ชั้น 1 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. พร้อมตู้ ATM จากธนาคารต่างๆรอบมหาวิทยาลัย