• มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU YOUTUBER BOOTCAMP
ค่ายสำหรับผู้มีฝันอยากเป็นยูทูปเบอร์


เมื่อ YouTuber สร้างรายได้มหาศาลให้กับวัยรุ่นในยุคดิจิทัล อย่ารอที่จะสร้างโอกาสการเป็นเจ้าของ YouTube Channel มาร่วม Workshop กับ YouTuber มาแรง สไตล์ทีม Buffet Channel

Timeline

วันนี้ - 6 ส.ค. 61

เปิดรับสมัครโครงการ YouTuber Boot Camp

8 - 9 ส.ค. 61

นัดสัมภาษณ์
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เวลา 13.30-16.30 น.

17 -18 ส.ค. 61

กำหนดจัดแคมป์
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การรับสมัครโครงการ

YouTuber Boot Camp


01

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่จำกัดสถาบัน และนักศึกษาชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อายุระหว่าง 17-20 ปี

Buffet Channel


การคัดเลือก

ชิงทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท

รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท

“พร้อมรับประกาศนียบัตรทุกคน”

กำหนดการ

โครงการ DPU Youtuber Bootcamp

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 2 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1
13.30-16.30 น. นัดสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
(ช่วงเช้า) ณ ห้อง Meeting Room อาคาร 1 ชั้น 3
(ช่วงบ่าย) ณ Makerspace อาคาร 6 ชั้น 3
08.30 น. ลงทะเบียน ที่อาคาร 1 ชั้น 1
09.00-09.10 น. พิธีเปิดโครงการโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
09.10-10.45 น. เริ่ม Class 1 ความเป็น Buffet และประสบการณ์
10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. เริ่ม Class 2 แนะนำอาชีพ Youtuber ที่แท้ทรู
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. เริ่ม Class 3 เทคนิคการคิด เล่าเรื่อง ขยี้มุข เตรียมอุปกรณ์ Lacation
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 น. ทีมงานประเมินสรุปผล
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
ณ Makerspace อาคาร 6 ชั้น 3
08.30 น. ลงทะเบียน ที่ Makerspace
09.00 น. เริ่ม Class 4 ให้นักเรียน นักศึกษา ทดลองทำงานจริง
10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. (ต่อ) Class 4
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. เริ่ม Class 5 สรุปและโชว์ผลงาน ร่วมพูดคุยกับปัญหาที่ได้เจอ
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 น. ทีมงานประเมินสรุปผล มอบรางวัล