โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สิทธิพิเศษสำหรับDek61!

โอกาสรอน้องๆ อยู่อีกเยอะเลยนะคะ ไม่ต้องกั๊ก ไม่ต้องกังวล มาสมัครและรับทุนไปเลย 
ถึง 15 มิ.ย.นี้ นะคะ