โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ในโอกาสมหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปี เพียงนำคะแนน TCAS รอบ 3 มายื่น รับส่วนลดทันที 12,000 บาท!!!

โอกาสดีดีมาอีกแล้ว ในโอกาสมหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปี เพียงนำคะแนน TCAS รอบ 3 มายื่น รับส่วนลดทันที 12,000 บาท!!! มีน้องบอกน้อง มีพี่บอกพี่ มีเพื่อนต้องรีบแชร์ต้องรีบแท็กเลยน้า 
โดยเฉพาะเด็กท่องเที่ยวโรงแรม ถ้ายื่นพร้อมเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 มีสิทธิพิเศษจากคณะอีกน้า รีบมาสมัครเรียนและมอบตัว เตรียมพร้อมเป็นเด็ก HT กัน