โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ห้องปฏิบัติการด้านอาหารใหม่

อู้หู!!! ห้องปฏิบัติการด้านอาหารใหม่ ไฉไล ไม่ว้าว ไม่ได้แล้ว นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจะได้มีโอกาสได้ใช้ห้องปฏิบัติการนี้แน่นอน รีบๆ มาสมัครกันนะคะ ทั้งหลักสูตรการท่องเที่ยว และหลักสูตรการโรงแรม ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 
#HT #DPU #การท่องเที่ยว #การโรงแรม #Dek61

คลิ้กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม