โลโก้คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โครงการ DPU MC กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมพิธีกร DPU!

โอกาสแสดงความสามารถของคุณมาถึงแล้ว !!!

สำหรับ Dek DPU ที่มีความสนใจ และมีทักษะทางด้านการพูด การเป็นพิธีกร อยากมาฝึกฝนฝีมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของทีมพิธีกร DPU ... 

ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรทางการ พิธีกรเอนเตอร์เทน พิธีกรสองภาษา และอื่นๆทุกรูปแบบ 

สามารถรับใบสมัครได้ที่ สายงานสื่อสารแบรนด์ อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 

คลิ้กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม